Dostęp do helperów widoku w obiektach Zend_Form

Zazwyczaj zachodzi potrzeba dostępu do routera i helpera url. Ot choćby w celu umieszczenia odnośnika w opisach lub label-ach elementu formularza. Szybka i prosta droga to odwołanie się do viewHelper-a przez Zend_Controller_Action_HelperBroker:

$viewBroker = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('viewRenderer');
$viewBroker->view->url();
...