Nowy vhost stara skleroza – rekurencyjne ustawianie praw oddzielnie dla plików i dla katalogów


find . -type f -exec chmod 644 {} \;
find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Pamiętaj jeszcze adminie młody, że część katalogów/plików aplikacji może chcieć mieć nieco większe prawa zapisu/odczytu (np. storage na upload itp…). I upewnić się, że odpalasz z odpowiedniego poziomu katalogów – bo się serwer wyłoży ze śmiechu.